Shrimad Devi Bhagwat Katha

Shrimad Devi Bhagwat Katha

by Sadhvi Aditi Bharti

  21 Jan -27 Jan

Venue: Shri Ganesh Kala Krida Manch, Keshav Rao Road, Swargate, Pune, Maharashtra, India

Timing: 4:30pm-8:30pm

Contact: +91-9689899104, 9552531016