Shrimad Bhagwat Katha | Varanasi, Uttar Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Aastha Bharti

  24 May -30 May

Venue: Ramnath Chaudhry Shodh Sansthan, near BHU, Sunderpur Road Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Timing: 5:30 pm- 9 pm

Contact: +91-9451563959