Shrimad Devi Bhagwat Katha | Kangra, Himachal Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Devi Bhagwat Katha

Shrimad Devi Bhagwat Katha

by Sadhvi Tripada Bharti

  23 May -29 May

Venue: Nagar Parishad Maidan, Kangra, Himachal Pradesh, India

Timing: 7pm-10 pm

Contact: +91-9915701580