Shrimad Bhagwat Katha | Bareilly, Uttar Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Aastha Bharti Ji

  21 Nov -27 Nov

Venue: Manohar Bhushan Inter College Ground, Nainital Road, Bareilly, Uttar Pradesh, India

Timing: 4pm - 8pm

Contact: 8057766877, 8941812462