Shrimad Bhagwat Katha | Fazilka, Punjab - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Bhagyashree Bharti

  31 Mar -6 Apr

Venue: Guru Nanak Sikh Kanya School, Opp. Sanjeev Cinema Cantt. Road, Fazilka, Fazilka, Punjab, India

Timing: 6pm-9 pm

Contact: +91-9915761853