Shrimad Bhagwat Katha | Ghaziabad, Delhi - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Aastha Bharti

  20 Nov -26 Nov

Venue: Ravivar Bazar, Near Adarsh Park, Sector - 6, Vasundhara, Ghaziabad, Delhi, India

Timing: 4:30pm-8:30 pm

Contact: 8826194535