D-Live Shrimad Bhagwat Katha, Gorakhpur, Uttar Pradesh by Sadhvi Aastha Bharti Day-7