Photo Gallery

His Holiness
Shri Ashutosh Maharaj Ji

Shrimad Bhagwat Katha

Shri Ram Katha

Bhajan Sandhya

SAM WORKSHOPS

transforming young minds

Jagran and Chowki

Divya Jyoti Ved Mandir

WAY WORKSHOPS

workshops to awaken youth

Devi Bhagwat Katha

PEACE WORKSHOPS