Upcoming Events

 

Shri Krishna Katha

by Sadhvi Rupeshwari Bharti

  19 Feb -23 Feb

Venue: PWD Ground, Near Mani Mahesh Mandir, Mall Road, Kapurthala, Kapurthala, Punjab, India

Timing: 7pm-10pm

Contact: +91-9915761839

Mata Ki Chonki

by Sadhvi Bhavarchana Bharti

  23 Feb

Venue: Park Sarvaodya Vihar, Saharanpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, India

Timing: 8 pm-12 am

Contact: +91-9720224082

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Vaishnavi Bharti

  24 Feb -2 Mar

Venue: Jhanda Ground, Rajpura Town, Rajpura, Punjab, India

Timing: 6pm-9 pm

Contact: +91-9915761851

Shri Ram Katha

by Sadhvi Sumedha Bharti

  25 Feb -3 Mar

Venue: Village Lang, Patiala, Lang, Punjab, India

Timing: 7pm-10 pm

Contact: +91-9915761851

Bhagwan Shiv Katha

by Sadhvi Viveka Bharti

  25 Feb -1 Mar

Venue: Aman Marriage Palace, Near Mahakal Tample, Baijnath, Distt. Kangra HP, Baijnath, Himachal Pradesh, India

Timing: 2pm-5pm

Contact: +91-9816655633

Bhagwan Shiv Katha

by Sadhvi Bhadra Bharti

  28 Feb -4 Mar

Venue: Shiv Mandir, Bhikhi, Sunam, Punjab, India

Timing: 7pm-11 pm

Contact: +91-9915761847

Loading...