Upcoming Events | DJJS | Divya Jyoti Jagrati Sansthan

Upcoming Events

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Kalindi Bharti

  23 May -29 May

Venue: Shri Bhimakali Mandir, Sarahan, Shimla, Himachal Pradesh, India

Timing: 2pm-5 pm

Contact: +91-9857481203

Shrimad Devi Bhagwat Katha

by Sadhvi Tripada Bharti

  23 May -29 May

Venue: Nagar Parishad Maidan, Kangra, Himachal Pradesh, India

Timing: 7pm-10 pm

Contact: +91-9915701580

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Aastha Bharti

  24 May -30 May

Venue: Ramnath Chaudhry Shodh Sansthan, near BHU, Sunderpur Road Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Timing: 5:30 pm- 9 pm

Contact: +91-9451563959

Bhagwan Shiv Katha

by Sadhvi Jayanti Bharti

  3 Jun -7 Jun

Venue: Shiv Niketan Dharmshala, Main Bazar, Sunam, Sangrur, Punjab, India

Timing: 7:30pm-10:30 pm

Contact: +91-9915761847

Guru Puja

by DJJS

  13 Jul

Venue: Nurmahal Ashram, Nurmahal, Punjab, India

Timing: 10am-1pm

Contact:

Loading...