Akhand Gyan

Monthly Magazine

ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ

ਗੁਰੁ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਨੋਭਾਵ ਨਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੁ ਪੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰੁ ਪੱਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਬਿਖੜਾ ਪੰਧ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੁ ਪੰਧ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ- ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪ…

Read More

ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਆਈਨਸਟੀਨ:- ਆਪ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ੫ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ:- ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਸਟੀਨ:- ਪਰ ਕੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ:- ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਚਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਉਨਾਹਠ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸੱਠ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ- ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ …

Read More

ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਸੁਜਾਖਾ

ਆਪ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਨਸਵਿਨੀ ਗਾਰਗੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕਯ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਤਰੇਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਸੀ ਸੁਵਰਚਲਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਰਵ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸੁਵਰਚਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਵਰਚਲਾ ਗਿਆਨਮਈ ਅਤੇ ਓਜਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਧਨੀ ਸੀ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਸ਼ੁਵਰਚਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੰਬਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵ…

Read More

cvgdKle os jfuyj_ mJr igjt vevk osb pr

jtuevrDl os fmjcqj oels Dls cvgdKle os jfuyj mJr igjt vevk osb pr os hJkeM Glmb os MgdY cqks |ls mY mxilX ` ndK_ndK bOeRr uabs> lgd: ygdOr Dls mrfcl MyoX jeu# Gm fvjekej hjcelce os mjigC mjth mfligjt mJr igjt vevk osb pr or cfuce fbd; kgdP fnKCe fynkgdn Gms ljBX ur uw fpbs@ lrnr piBe ks mtjp ` foKeGCe> hjxlt fRu fb;ej ksbn GuvX pfiDemt he"kX nRr fpDeoe mueRr fmdO uaCis fpxvBX os fujfoDX Dxoj ogfvDebr kjc kX[X Dls jugjrlX la@ hjBs ksbn md; ` pevC or lXI uw>       mgDen mY os meucCs uw, kr Dmr@ GuvX os GhosMX ` DehCs De;jC os Dxoj OejC kj fnDe uw? pskj vu# lX fHj fkG@? fRm cdl ven lX Dmr@ mejs mfucl uX fk GuvX oe GhosM mcgd;r cevble os kfnDeC fudl mjy mXPe uw> fRm fbd; kaRr Mdk vu# fk Dmr@ mY mflkej mful GuvX oe GhosM mgCos pjtj uX hjxlt poa@ Gm` DhCeGC or idn DeG@or uw lX GzLs cefRDe fbDeh pXor uw, GzLs Dmr@ mgCr_DCmgCr kj pXos uX> GzLs Dmr@ DehCs Deh ` mxmejr, ogfvDebr Dls iJfumLr kfu ks :gd'C or ;lgjeRr bjlos uX> pskj me[e fRu fbbuej uw lX fHj GuvX oe fRu GhosM me[s bemls ur fnfKDe fiDe uw fk inr Dmr ;xirDe De;ejr ygjrDeu$ cvug kgmgOe kenrDe yeufj f;'brDeu$       Dmn fbd; GuvX os Deicv fhd:s fRur ckmo mr fk uj cvgdK ` cvgdKle oe he" h]BeGCe Dls Gm Gzhj ;dnos uaS fRdk md;e_mgd;e prbv ylrl kj nak mgKr hjnak mgusne kjve> Ddp cvgdKr mcep or pa ogjoMe ua jur uw Gmoe fRur kejv uw fk Dmr@ DehCr mrfcl ygdOr or bpBe kjks fRm Yqflk pil or flJigCr cauCr cefRDe ` ur prbv DOej mcP yw"s u…

Read More

fbkem /apve

fRdk bej fRdk yugl ur Dcrj fbDklr or DdK fbd; vgkm mr hj fRmos yejs Gu vu# peCoe mr> fRdk fov Gu ojhC osK fjue mr Gm` ndfiDe fk Gm or DdK or yveb' Dec nakX vena@ kdgP Dndi uw> keHr mcX Gu ujsk kavs la@ DehCr DdK ` MrMs Dxoj osKoe fjue hj Gmoe oaM Gms ur ljBX yjkjej mr> DdK os fRm 's{shC ` osK ks Gu fRm vlrps |ls hugxf;De fk fRu ojhC ur Kjey uw> fRm nRr Gu otmjs kcjs os MrMs fbd; DehCe f;uje osKC ;ne fiDe hj vlrpe fHj Gur fjue> DefKj Gmvs DehCr ubsnr os mejs kcfjDX Dxoj pe ks MrMe osfKDe hj Gmos udL fvjeMe ur ndir> Gmvs igdms fbd; De ks DehCr ubsnr Dxoj ndis mejs MrMs la] fodls> udo lX Goa@ ua iRr poa@ Gmvs Ij la@ yeuj pe ks br MrMs la]vs Mgjt kj fodls> DjLel Gu fpdLs br ojhC osKoe Gm` la] foxoe Dls fHj Gz;r_Gz;r jqne heGC ndioe fk mejs ojhC Kjey uv, mejs ojhC Pt" yanos uv, pa br ojhC csjr DdK ` Kjey foKebsie cw@ Gm` ;kve;tj kj osbXie> keHr fovX ldk fRxP ur ;dnoe fjue> Gmos Ij bens, fjMlsoej Dls oaml fcdlj mY Gmos fRm fbbuej la@ ogKr ua iS fk DefKj fRm ` ua kr fiDe uw? fkG@ fRu ojhCX os fhd:s Ytl yC ks fhDe uafRDe uw?       fRm nRr fRdk fov Gmos fRdk fcdlj vs Gm la@ uqmne kjks DefKj hgd: ur fnDe fk ltx DehCs Ij os ojhC la]s lw` fkms vs kgdP vu# fkue, DehCs fjMlsoejX Dls fcdljX os Ij os MrMs la]s lX br mejs ;gdh jus hj ugC ltx ve ysieve fbDklr osKoe uw@ Dls ve ur ysievr LX fpdLs br MrMe foKeRr os foxoe uw ltx Gm` la] foxoe uw@ DefKj fRmoe kr kejv uw? lX Gu Dcrj Deocr kfuC ndie fk ogvrDX os mejs ur ojhC Kjey u…

Read More

yJuc;jp

pfiDeme_ igjt cuejep pr poa@ Dm# DehCs kenp Dxoj fbfiDev os fRdk hJaHwmj ` mxmLev yejs odfmDe lX GuvX vs fRdk idn kur fpm os meucCs Dm# nepbey ua iS> GuvX vs me` fkue fk Deh os DfODelfck igjt fRxvr bd[r mxfKDe fbd; vqpbev n]ks n]krDX ` YibX ;ane os ks mxfvDem Dls yJuc;jp ven orfKDl kj jus uv> cw@ mcPoe uX fk yJuc;jp Oejv kjve DehCs Deh Dls mcep hJlr fRdk yugl ur fYDevk fuxme uw> pskj fRu DfYDev fRms hJkej ;dnoe fjue lX Gu fov otj vu# poa@ cvdgK pelr nghl uaC or kiej |ls De pebsir> fRu lX md;cgd; cvdgKle hJlr yugl bd[e DfvDX Dls Iaj fuxme uw> igjt cuejep pr_ y]r uwjevrpvk Dls cxoYeir idn uw fk fbfiDev os hJaHwmj ua ks Gu Dfpue iwj fbfiDefvk ljk os jus uv> poa@ fk prb fbfiDev oe kLv lX fynkgdn fRmos Gn' uw> pwfbk fiDev os Dvgmej fRdk mxYai or hJfkfjDe fbd; kja]X ur prbeCt hgjM ogDeje mx;efnl krls pXos uv> fRu prbeCt hjmhj mxIjM kjos uv> fRm mxIjM fbd; fRdk prbeCt fpdloe uw pa fRmljr os Dx[eCt ogDeje prb Glhlr nRr mbrkej krle pXoe uw> yekr y;s kja]X ur prbeCt vM' ua pXos uv> ugC Deh ur odma fk fRu fuxme uw pX yJuc;jp fuxme uw? fRm fumey ven fRdk fRvmev DehCs prbv Dxoj DjyX_KjyX prbeCtDX or udflDe kj foxoe uw> fRu fuxme vu# mia@ cuX fuxme uw> Ghjakl ldLX ` ifujeRr ven be;C |ls hle ;dnsie fk yJuc;jp Dfuxme oe ceji uw>       fRur vu# fRm cqfnk fuxme os DOej |ls Ddp yugl bd[s hdOj |ls ljBX_ljBX or mcefpk fuxme ua jur uw> Dxk]s odmos uv fk ujsk mwfkx[ fbd; 3075 [enj DMnrnle os hJ;ej_hJmej nRr Kj; krls p…

Read More

fhDej pX Gh;ej

~us lLeil! Deh pr or pw uabs> fKce kjve hJYt hj ugC lX udo vu# mia@ udoa@ bdO ua iRr> celnr Ddp fHj fkms DehCs meLr fYKMtDX ven Pi] fhDe Dls Gu br Yjr mxil os meucCs> us lLeil! DefKj fRm fbi]s ` Deh vs fkG@ fRxvr f{dn fodlr uw? kdnB ` kaRr Gvr_fRdkr ua iRr lX mejs DeMjc or yovecr ua pebsir>| mxI oe fpxcsbej fYKMt DehCr idn kfu ks ctxua@ lX ;dgh ua fiDe hj GmorDX DmxlgM' DdKX uens br yugl kgdP kfu jurDX mv> uwjevr or idn lX fRu mr fk ucsMe or ljBX cuelce ydgO os f;ujs |ls celnr nRr Ddp fHj kaRr fMkv vu# mr> lLeil ucsMe or ljBX MXl mv fynkdgn vdka_vdk Yjs I]s or ljBX fpm ` 'CkeGC |ls Dbep vu# fvknor ynfk fkms ifujr ;gdh oe cqv ur mgCeRr foxoe uw> fMkefRl kjle fYKMt Gcro or ygdkn Dd[_Dd[ ks Ldk fiDe hj Gmor cgjeo ucsMe or ljBX fMkefRl or yxo ha'nr fbd; ur Ig'or jfu iRr> cuelce ygdO ` uenXfk fMkefRl kjle fYKMt vs y]r onrn os ks fkue mr fk us lLeil Deh celnr os mgOjv or Gcro :d[ foA fkG@fk kaRr [d[t ` f;dk] |;a@ kd{ ks ;eus fpxvs cjpr mauCs fmxIemv |ls fy"e osbs hj Gu :enX cejv or hJfbjlr vu# :d[oe otps ur hn :en cej ks fHj f;dk] fbd; pe yfuxoe uw> cuelce ydgO fRu mgCos ur fpbs@ fRdk'k Gm fMkefRl kjle fYKMt ` osKC ndis> Gu Gm` mgDen kjos uv fk us fYKMt hJ;ej oqjev kr lgm# nakX os IjX fbd; osbr_osbflDX pX uaj cuXhgjM, DblejX orDX lmbrjX vu# osKrDX fpbs@ Yibev fMb, fbM` pr Defo>       fYKMt vs Gzlj fodle fk pr cuejep pjtj osKos uX> ygdO yans kr lgm# kos osfKDe uw fk Yibev fMb kr DehCs in |;a@ mdh…

Read More

Dnqfkk Ghuej

Dkmj Dm# igjt cuejep pr ` /eo kjks fRu idn kfuxos uX fk igjt cuejep pr lX vtjcfun pX fodnr DeMjc fbd; ur fyjepcev jfuxos uv> GuvX os ojMv kjv nRr GzLs ur peCe hbsie> hj kr fRu idn md; uw? pr vu#! mfligjt cuejep pr lX me[s Dxi_mxi jfuxos uv> cw@ fRu idn bwms ur vu# kfu fjue mia@ fRm ` prbv Dxoj DvgYb krle uw> Gu fkm koj me[s vs]s uv MefRo Dm# fRu ma; br vu# mkos> me[s uj hn os uebX_YebX ` me[s mfligjt pr h]B jus uv Dls be; jus uv> Gu uj hn fRu br osK jus uv fk kqC msbk csjs mxknhX ` htje kjv bemls ndie uafRDe uw> fRu mY idnX pa cw@ fnK ks odm fjue uX fRu cw@ hfunX kos vu# ma;rDe mv hj csjs ven pa If'l uafRDe Gm la@ yeDo fRu mY idnX csjr ma; fbd; DeRrDX> csje vec fbps kgcej uw Dls cw@ kbrv DwfnFeywL os mcgxojr puep fbd; vqkjr kjoe uX> G@P lX ogvrDX os yugl mejs osMX kan DCfiCl mcgxojr puep uv hj fRu puep DehCs Deh fbd; fbMsM uw fkG@fk fRm fbd; nakX ` Gu mgfbOebX fodlrDX pXorDX uv pa fk yekr os puepX fbd; vu# heRrDX pXorDX> fRu puep fRdk osM la@ otmjs osMX fbd; pXoe jfuxoe uw> Dcjrke, fRxinw@[ Dls pjcvr Defo osMX fbd;> me` uj mcs@ mcgxojr puep fbd; ur jfuCe hw@oe uw> csjs la@ fRnebe uaj br DvskX cgnefpc fRm fbd; kxc kjos uv pa fk Gz;rDX hobrDX |ls yw"s uv> ysMdk cw` Gm puep Gzhj mY ljBX orDX mutnlX hJehl mv hj fHj br csje cv G;e' jfuxoe mr fkG@fk fRxvs bd[s puep Dxoj csjs ven kaRr igjt YeRr orfKDl vu# mr fpu]e csjs ven csjs igjt cuejep orDX idnX mXPrDX kjs, cw` mflmxi mgCebs> cw` fRm ljBX ndioe jfuxoe mr fk cw@ fov_y_fov …

Read More

ixie kr nfuj

kyrj mefuy pr or idn mgC ks jeps ` lX fpbs@ Ddi ur ndi iRr mr> Gu Ddi yytne ua Gzf"De, flnfcne ks kfuC ndie fk ltx yugl ur fbif]De uafRDe uw@! hjpe ` yfuke ks DehCs fhd:s nie fjue uw@> hj cw@ lsjrDX kaPrDX ;enX ` kec/ey vu# uaC osbXie fkG@fk fbif]DX_flif]DX oe lX [x[e ur fRnep ugxoe uw> ltx me[r hjpe os Dcv_;wv ` Yxi kj fodle uw, mY lsjrDX kjltlX oe ur fpkj kj jus uv> ltx fuxot Dls cgmncev oavX os fKneH yanoe uw@> oavs Ojc ur lwLa@ vejep uv> lsje ox[ Dec vu# uaCe ;euroe> lw` lX cql ur fcnCr ;euror uw, ym cql! fmheurA! fRm pgneus ` ixie os fbd;a_fb;kej pxprjX ven yxv ks [gdya fodle pebs> cw@ htjr hjpe meucCs fRm Ojc la@ kaPs pgneus ` cql or mpe mgCeG@oe uX> yeoMeu oe ugkc mgC ks hXf[DX Dls cqnefCDX fbd; KgMr or nfuj oq] iRr> oq]or br fkG@ ve GuvX os fRjeos pa vshjs ;]B iS mv> hj fRu kr... fpm ` cql or mpe mgCeRr iRr mr Ggu lX cgmkgje fjue mr> fRu y]r Dpry idn mr fkG@fk cql oe vec mgC ks lX bd[s_bd[s br Iyje pXos uv hj kyrj mefuy cgmkgje jus mv Dls yeoMeu ` kfu jus mv_ kyrj fpmg cjvs ls pig [jw cssjs cfv Devxog$ cjvs ur ls heRrDw htjvg hjcevxog$„„$       yeoMeu! csje jec Dic Dls Dhjxhej uw> lsje ugkc Gmos ugkcX Ddis kaRr LX vu# jdKoe> kefRvel oe fRdk_fRdk hdle Gmos ugkcX ven fudnoe fhDe uw> ps ltx DpceGCe ur ;eugxoe uw@ lX Dpce ks osK nw_ kug kyrj DKj ogfR YefK$ uafRie Kmcg l nsfRie jefK$…$……$       fRxvr idn mgCv or osj mr fk yeoMeu…

Read More

bwfok cxljX fbd; vbrv fbfiDev

oev= Chemical Bonding fRdk mcX Dfpue mr poa@ /tvev Dxoj oa hgjelv osbls hJ;fnl mv hfuns ms'rDj Dls otmjs osble fmnsvr> GuvX oe mjth yugl ur DoYgdl mr> ysMdk osKC |; Gu yugl kjth mv hjxlt poa@ GuvX ` fODev ven osfKDe pXoe lX GuvX os DCI] jth Dxoj /tvevrDX orDX mY la@ mgxoj, fhDejrDX Dls DekjMk ctjlrDX mceRrDX foKeRrDX foxorDX> hjxlt uwjevr or idn lX fRu mr fk fRm md;eRr oe ojMv fmjH mtPytP benr DvgYbr foJM'r ur kj mkor mr>       cw@ fRu GoeujC fRm nRr fodle uw fkG@fk fRmoe mxyxO bsoX nRr br fynkgdn mur yw"oe uw> me[s bso hJldK RrMbj or j;ve uv> hjxlt bjlcev mcs@ os fbDefKDekejX pX f'dhCrkejX vs fRuvX ` fpm jth fbd; me[s meucCs jdfKDe uw Gu fRxxve mhdM' vu# uw> fRm nRr bso me` DvI] Dls kRr hdKX la@ Dprya_ijry hJlrl ugxos uv> DeOgfvk fbfiDefvk mcep ` bsoX fbd; ojp fj;ebX fh:]s /dgi orDX yslgkrDX idnX hJlrl uaRrDX> kRr ljkbeor nak fRm ` peot_'tCs Dls DxOfbMbem oe fh'eje mcPC ndis> DjLel bjlcev mcep ` hjcelce or j;ve bso ysudo kjth pehs> Dfpue fRm nRr fkG@fk GuvX kan bsoX ` mcPC benr mur foJM'r vu# mr> mtPytP Yjhtj fbbsk foJM'r ve uaC kjks Gu bsoX os Dmnr ldL ` peC ve mks>       hjxlt fpm vs bsoX ` mur ljrks ven hf]BDe GuvX vs Gmos Dxoj ysudo Dnqfkk mgxojle Yjhtj mjth oe ojMv krle> fmJM'r os mvelv md; GuvX os meucCs hJi' uaS> bso_yeCr Dxoj GuvX ` DoYdgl fbfiDefvk ldLX oe ojMv uafRDe> fRms hJldK ojMv ` hJehl kjv nRr DeA DehX kdgP bso c…

Read More

fmjH mgCve ur keHr vu#

fRdk fbDklr uj jap iqlc ygdO pr os hJb;v mgCv DefRDe kjoe mr Dls GuvX or ujsk idn ` yugl ur fODev htjbk mgCoe mr> ydgO DehCs hJb;vX Dxoj fRvmev ` QigCX la@ cgkl uaC, cv ` RrjKe, oVwM, naY, cau Dls uxkej la@ hjBs kjv nRr hsJfjl kfjDe kjos mv> fRdk fov Gu fbDklr GuvX os kan De ks kfuC ndie fk cw@ niYi fRdk curvs la@ nielej Deh os hJb;v mgC fjue uX> hj csjs cv |ls Deh os fkms fb;ej oe kaRr Dmj vu# ua fjue> uX cw` fRu mY fb;ej mgCv ` yugl ur ;xis ndios uv> Deh cw` odma fk csjs Dxoj kaRr hfjbjlv fkG@ vu# De fjue? kr csjs Dxoj ur kaRr kcr uw? cuelce ydgO pr Gm` kfuC ndis_ ~ltx fkdLa@ oe jfuC bene uw@?| Gmvs pgDey fodle fk cw@ MJebmlr oe jfuC bene uX>       cuelce ydgO pr kfuC ndis fk MJebmlr fRdLa@ fkxvr kg otj uw? lX Gm vs otjr odm fodlr>       cuelce ydgO pr vs lrmje mgDen krle fk GzLa@ ltx fkbs@ DeG@oe uw@? Gmvs fkue fk kRr bej Ia]s |ls pX lXis |ls yw" ks DeG@oe uX> ygdO vs fHj mgDen krle fk fkxve kg mcX ndi pXoe uw? Gmvs fumey nie ks mcX br odm fodle> ygdO pr vs cgmkgjeG@os uaRs fkue fk fRu odm kr ltx fRdLs yw"e_yw"e MJebmlr hugx; pebs@ie? Gu fbDklr uwjev ua ks kfuC ndie fk hJYt fRu fkm hJkej mxYb ua mkoe uw? cuelce ygdO pr ogDeje Gm ` mxlgM' kjv or ;j;e Deh ~DKx[ fiDev| jeu# h]Ba...>

Read More

uG hehr ltx yKmCuejg$ƒ$

ugC lX fRm mxmej Dxoj udL ` udL Ke fjue uw DjLel vporkr fjMls br koa@ DehCr cfjDeoe oe GnxIC kj osC fRmoe kaRr Yjame vu#> mdpCa fRu mY bO jus heh os ur lX nd:C uv> fRmoe clny uw fk mxmej Dxoj ujsk fbDklr la@ peCs_DCpeCs kaRr ve kaRr heh ua ur pXoe uw> hj mgDen fRu uw fk me` fRuvX hehX la@ cgklr kqC fobe mkoe uw? fpbs@ f;dk] |; fndy] s yxos ` Gur fbDklr meH kj mkoe uw fpmos DehCs udL meH uaC hjxlt pskj fkms os udLX ` Kgo ur f;dk] ndie uabs lX Gu fHj otmjs fbDklr ` meH fkbs@ kj mkoe uw? fRm nRr fRm mxmej Dxoj fmjH cuXhgjM ur uv pa fkms os heh ` OaC or mcjdLe jdKos uv> fRm nRr cuXhgjMX vs fkue_ uG hehr ltx yKmCuejg$ƒ$ csjs hehX ` Oa ks ltx ur cw` yKM mkoe uw@ fkG@fk fmjH lxt ur fRxve fbMen uw@ pa fkms ` heh cgkl kjks Gm` hfbdlj yCe mkoe uw@> Dmn fbd; heh kr uw? pa br igveu Dm# hfunr bej kjos uX Gu inlr DKbeG@oe uw, ogyeje kjve Gm la@ bd[r inlr uw, lrmjr bej fRur inlr ctjKle yC pXor uw hj poa@_poa@ fbDklr Gm inlr ` ogujeG@oe uw lX fRu Gmor Deol fbd; Mgcej ua ks Gm` heh kjv nRr cpytj kj foxor uw> otmjs hems cuXhgjM mgYeD la@ ur yKMCuej ugxos uv> Gu fcd" yan]s, ofRDebev Dls ucsMe mY oe Yne ur kjos uv> Gu kos br fkms os QigC pX heh ` vu# f;lejos> fpbs@ fRdk bej fRdk cuXhgjM vor fbd; fRMvev kj jus mv> GuvX vs osfKDe fk fRdk fyd:t vor fbd; [dgy fjue uw> GuvX vs Gm fyd:t ` DehCs udL |ls jdfKDe Dls heCr la@ yeuj kd{C ndis lX fyd:t vs DehCr Deol DOrv cuXhgjMX os udL |ls [xi cej fodle> hj ojo or hjbeu krls fyve cuXhgjMX vs Gm` fkvejs |…

Read More